Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

promyczek

August 01 2017

promyczek
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viamyszkaminnie myszkaminnie
promyczek
promyczek
8474 8153 390
"Jesteśmy bardzo dobrzy w przygotowywaniu się do życia, ale nie jesteśmy dobrzy w przeżywaniu życia. Potrafimy poświęcić 10 lat na zdobycie wyższego wykształcenia i ciężko pracować po to, żeby dostać dobrą posadę lub kupić samochód czy dom. Jednak z trudnością przychodzi nam pamiętanie o tym, że żyjemy w chwili obecnej i jest to jedyna chwila, w której tak naprawdę toczy się życie."
Thich Nhat Hanh
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainspirations inspirations

April 07 2017

promyczek
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations
promyczek
8894 cb7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations

July 05 2015

promyczek
7105 b54b 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viawrazliwa wrazliwa

June 30 2015

promyczek
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai _______________ Lata, kochankowie i kieliszki wina, to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada
— Age of Adaline

June 25 2015

promyczek

June 24 2015

1221 ae3e 390

arabellesicardi:

this dog brings me great joy and eternal peace 

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viairmelin irmelin
promyczek
8611 64e8 390
Reposted fromkosmata kosmata viairmelin irmelin

June 22 2015

promyczek
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaweruskowa weruskowa
promyczek
3994 b76b
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaKama Kama
promyczek
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaOpaaal Opaaal
promyczek
Reposted frompusiek pusiek viainspirations inspirations

June 18 2015

promyczek
promyczek
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainspirations inspirations

June 17 2015

promyczek
5789 e414 390

desemba:

sleepyhead

promyczek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl